• biǎn 
  • 12
  • NYNA
  • 3
  • 9
  • 左右结构
  • U+60fc
  • 442451325122

惼的笔顺

横折横折

  惼

  biǎn

  心胸狭窄:“方舟而济于河,有虚船来触舟,虽有惼心之人,不怒。”

  笔画数:12;

  部首:忄;

  笔顺编号:442451325122

  

  惼

  biǎn

  【形】

  心胸狭隘〖narrow-mindedandshorttempered〗

  有虚船来触舟,虽有惼心之人不怒。——《庄子·山木》

  又如:惼心(心地狭隘急躁)