• chén 
  • 7
  • NPQN
  • 3
  • 4
  • 左右结构
  • U+5ff1
  • 4424535

忱的笔顺

横折横折

  忱

  chén

  真诚的情意:热忱。

  诚恳:忱挚。忱辞。

  笔画数:7;

  部首:忄;

  笔顺编号:4424535

  

  忱

  chén

  【形】

  (形声。从心,冘(yín)声。本义:诚;诚信;真诚而有信用)同本义〖sincere〗。如:忱辞(至诚之辞);赤忱(赤诚)

  忱

  chén

  【动】

  信任〖trust〗。如:忱恂(诚信)

  忱

  chén

  【名】

  真诚的心意〖sincerefeeling〗。如:热忱;谢忱(感谢的心意)